Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

MothPersonality
1415 066f
-,-
MothPersonality
- jesteś psychopatą - wolę określenie "człowiek z wyobraźnią
— Becca Fitzpatrick – Crescendo
MothPersonality
MothPersonality
MothPersonality
5882 8586
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
MothPersonality
5910 10a8
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
MothPersonality
5914 2d7a
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
MothPersonality
5945 66ab
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
MothPersonality
5941 63d2
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
MothPersonality
MothPersonality
jak bolesna jest dwoistość uczuć
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viainsanedreamer insanedreamer
MothPersonality

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

MothPersonality
MothPersonality
Lucrecia jest zła, że Pedro nie przejął się jej próbą samobójczą i nawet nie pofatygował się jej odwiedzić.
— opis odcinka telenoweli "Talizman"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
MothPersonality
Would you trust this guy?
MothPersonality
MothPersonality

Kołysanka

 

Gdy nadejdzie jesień

wyskoczę przez okno.

Będę zbierać jabłka,

co na deszczu mokną.

 

Będę ganiać liście,

złoto im zabierać.

Zerwę wszystkie kwiaty

co nie chcą umierać.

 

Z grzybów i jagódek

danie przygotuję,

Wszystkie swoje smutki

ze smakiem zatruję.

 

Z żabami przeszukam

mokradła i bagna,

zwątpienie i lęki

cisnę mocno na dno.

 

Ugotuję kompot

z wilczych jagód, maku.

Dziurawiec i piołun

dorzucę do smaku.

 

Może – jeśli dobrze

w leśne życie wniknę,

 poznam sekret faunów

- to na dobre zniknę.

 

Chodzą po mnie ćmy,

spacerują muszki,

dając cichy sygnał,

że czas do poduszki.

 

Raz dwa pięć

Mam tę chęć.

Trzy, raz, dwa,

znikam ja
— Ołów
Reposted bysmutnazupa smutnazupa

June 24 2015

MothPersonality
3895 878a 500
MothPersonality

Loveblind

A man in love
is always a fool
he loses the mind,
he loses the cool

He loses his speech
that he yearns to reach
the heart of his love
the way up above

He's out of touch
but love is such
He's kicking in,
he starts to spin

An unexpected smile,
the blink of her eyes
he's acting stupid,
losing the Cupid

Starts to pretend,
definitely his end
the heart of love,
the way up above

He's out of touch
but love is such
He's kicking in,
he starts to spin

Shivering, stuttering
out of his minds
but nothing to lose...

Loveblind,
Loveblind
Love blinds,
Loveblind

Let me walk away,
got nothng to say
'cause I'm nothing less
then a man in the mess

Losing the cool,
the speech of a fool
the heart of his love
the way up above

He's out of touch
but love is such
He's kicking in,
he starts to spin

Shivering, stuttering
out of his minds
but nothing to lose...

Loveblind
Love blinds,
Loveblind

In my wonders
when I go under
I shout and shout
with no way out

How should I know
which way to go?
Like a stone
I'm left aloneDieter Meier 

June 23 2015

MothPersonality
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl